Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
internetbank atm hirek
2017. DECEMBER 31-IG HASZNÁLHATÓK A RÉGI 20.000 FORINTOS BANKJEGYEK!
TÁJÉKOZTATÓ TAKARÉKSZÖVETKEZETI TAGOK SZÁMÁRA

Internetbank tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Home-bank és Internetbank szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleinket, hogy amennyiben az átutalások végzéséhez szükséges valamennyi adatukat illetéktelen személy/ek/ csalárd módon megszerezné/k/ és azokat felhasználva bankszámlájukról jogosulatlan pénzforgalmat kezdeményezne/kezdeményeznének, vagy ennek lehetősége fennáll, úgy ezt a tényt, körülményt Takarékszövetkezetünknél a kozpont@jaszaroksz.tksz.hu e-mail címre bármikor bejelenthetik és kérhetik a jogosulatlanul indított átutalás megállítását.

A megállításra az átutalások továbbítását megelőzően van lehetőségünk, melyek a következő időpontokban történik:

Az átutalások Takarékszövetkezetünktől való továbbítása a következő időpontokban történik:

Hétfő-Csütörtök: 7 óra 50 perc, 8 óra 35 perc, 9 óra 20 perc, 10 óra 05 perc, 10 óra 50 perc, 11 óra 45 perc, 12 óra 45 perc, 13 óra 15 perc, 14 óra 05 perc, 14 óra 50 perc.

Péntek: 7 óra 50 perc, 8 óra 20 perc, 9 óra 5 perc, 9 óra 35 perc, 10 óra 05 perc, 10 óra 35 perc, 11 óra 05 perc, 11 óra 50 perc, 12 óra 35 perc, 13 óra 10 perc.

Az utalások megállítására akkor van lehetőségünk, ha Ügyfeleink erre vonatkozó kérései az egyes indítási időpontok előtt 10 perccel beérkeznek a megadott e-mail címre.

***

T Á J É K O Z T A T Ó
az internetbankot használó Ügyfeleknek

1./ Az internetbankot használó ügyfelek is kezdeményezhetnek általuk tévesen átutalt tétel visszahívását illetve

2./ pénzforgalmi számlájukra érkezett téves átutalás /jóváírás/ tekintetében a küldő fél kezdeményezhet visszahívást.

Eljárás az 1. pontban rögzítettek esetén:

A Számlatulajdonos az előzetesen általa jóváhagyott InterGiro2 átutalási megbízás banki teljesítése során vagy teljesítését követően kezdeményezheti a megbízás visszavonását legkésőbb az eredeti IG2 átutalási megbízás teljesítésére történő banki befogadást követő 30 munkanapon belül.

A számlatulajdonos /Meghatalmazottja/ a visszavonási szándékát ezen tájékoztató mellékletét képező RECALL /VISSZAHÍVÁS/ MEGBÍZÁS nyomtatványon teheti meg, melyet a Takarékszövetkezet Kirendeltségén kell benyújtania személyesen vagy postai úton vagy faxon vagy elektronikus úton. A megbízást átvevő/fogadó Kirendeltség illetékes ügyintézője köteles a visszahívási szándék továbbításáért a szükséges intézkedést megtenni legkésőbb a Megbízás átvételét követő munkanapon a Központ GIRO ügyintézőjéhez.

Az Ügyfelet minden esetben tájékoztatni kell arról, hogy a visszahívni kívánt összeg kedvezményezettjének az eredeti IG2 megbízás teljesülésétől számított 60 munkanap áll rendelkezésére a visszahívás kezdeményezésének megválaszolására.

A 2. pontban rögzítettek esetén az eljárás a következő

A Takarékszövetkezet fogadja ügyfele számláján tévesen jóváírt összeg küldő fél visszahívási szándékát. Ezt követően az érintett ügyféllel fel kell venni a személyes kapcsolatot annak érdekében, hogy az ügyfél nyilatkozhasson a szintén mellékletét képező TELJESÍTÉSI/VISSZAUTASÍTÁSI NYILATKOZAT kitöltésével. Ha az ügyfél a visszautalással egyetért, úgy az általa adott átutalási megbízással az összeg visszautalható. Jogában áll azonban a visszautalást megtagadni. Ez esetben a nyomtatványt 2 példányban kell kiállítani a számlatulajdonos aláírásával. A megtagadásról a nyomtatvány 1 eredeti példányával a visszahívást kezdeményező pénzintézetet értesíteni kell. A visszahívó fél az átutalás teljesítését követő 30 munkanapon belül kezdeményezheti és a számlatulajdonos ügyfél az IG2 átutalás bankszámláján való jóváírástól számított 60 munkanap belül dönthet a visszautalás teljesítéséről vagy elutasításáról.

Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet.


2014. december 11.

A legbiztonságosabb hitelintézetek között a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Háromszáz milliárd forintnyi tőke védi a takarék betéteseit A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet tagja lett Magyarország legbiztonságosabban és legátláthatóbban működő hitelintézeti rendszerének, a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségének. Az erről szóló oklevelet Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében december 10-én Budapesten vette át Gergely Béláné, a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet vezetője. Az új betétvédelmi közösségben a takarékszövetkezeteknél elhelyezett megtakarítások gyakorlatilag 100 százalékos védelmet éveznek.

A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján december 5-én 115 szövetkezeti hitelintézet, köztük a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet részvételével teljes körűen kiépült a takarékszövetkezetek garanciaközössége. A döntés értelmében a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és takarékszövetkezeti szektor összes tagja – 115 szövetkezeti hitelintézet – ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás kötelezettségeiért.

Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban működő betétvédelmi közösség létrejöttét átfogó vizsgálatsorozat előzte meg. Ennek célja a szektor átvizsgálása, a múltból örökölt problémák orvoslása, a szabálytalanul működő hitelintézetek kiszűrése volt. Ez az átmeneti időszak most lezárult: a garanciaközösséghez csatlakozott intézmények egytől-egyig megfeleltek a vizsgálat szigorú követelményrendszerének, transzparens és biztonságos működésük folyamatos fenntartása érdekében a jövőben egységes kockázatkezelési szabályzatokat alkalmaznak. A garanciaközösség létrejöttével a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet betéteseinek megtakarításai mostantól gyakorlatilag 100 százalékos biztonságban vannak. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét és létrehozta a szövetkezeti hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját. Az új rendszerben az integráció egésze, illetve minden egyes, a garanciaközösséghez csatlakozó takarék mögött tehát egységesen közel 300 milliárd forintnyi tőke áll.

A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú feltétele a szövetkezeti hitelintézetek egységes piaci fellépésének, piaci bővülésének, mivel lehetővé teszi a szektorban lévő tőkének a jelenleginél jóval hatékonyabb, csoport szintű felhasználását. A takarékszövetkezetek így a jövőben képesek lesznek nagyobb vállalatok, önkormányzatok és projektek hitelezésére is. Az új, hatékony működési modell révén az ország egyik legbiztonságosabb, legnagyobb hálózatával és piaci részesedésével rendelkező pénzügyi szolgáltatója jöhet létre.

Aktualitások

inősített Fogyasztóbarát Lakáshitel - MNB összehasonlító oldala

Ügyféltájékozató a Takarékszövetkezet egyessüléséről

FIGYELMEZTETÉS BANKKÁRTYA CSALÁSRA

Kérdőiv a fogyatékkal élő ügyfelek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításáról

Bankkártya letiltás

Minősített fogyasztóbarát lakáshitel
Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ TAKARÉKSZÖVETKEZETI TAGOK SZÁMÁRA
Bővebben

Pénzügyi rezsicsökkentés
Bővebben

MIFID tájékoztató
Bővebben

CRS tájékoztató
Bővebben

Ismerje meg TAKARÉK KOMBINÁLT BETÉT megtakarítási konstrukcióinkat!
Bővebben

Átutalás típusú tranzakciók forgalmazásának megszüntetése az InterGIRO1 platformon
Bővebben

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk
Bővebben

Ügyfél tájékoztató a kötelező ügyfél-átvilágítás rendjéről
Bővebben

FATCA tájékoztató
Bővebben

Minden jog fentartva Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 2009-2014.