Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
internetbank atm hirek
2017. DECEMBER 31-IG HASZNÁLHATÓK A RÉGI 20.000 FORINTOS BANKJEGYEK!
TÁJÉKOZTATÓ TAKARÉKSZÖVETKEZETI TAGOK SZÁMÁRA

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV törvény és annak végrehajtására vonatkozó rendeletek alapján az alábbi általános tájékoztatást nyújtja az Adósságrendezéssel érintett ügyfelei, továbbá adóstárs/ak és mellékkötelezettek (amennyiben a 2015.évi CV. tv. előírásai szerinti feltételek bekövetkeztek 2016.09.30-ig) részére.

Általános tájékoztató
Az ügyintézés helyszíne/postacím:

Kirendeltség neve

Címe

Telefon száma

Jászárokszállás

Árpád tér 2.

06-57/898-103

Jászdózsa

Szent Mihály tér 20.

06-57/898-112

Jászjákóhalma
Kisköre
Tiszanána
Jászszentandrás
Jászapáti
Jászkisér
Pély
Tarnaszentmiklós
Kőtelek
Nagykörű
Tiszasüly
Heves
Zaránk
Tarnaörs
Boconád
Tarnaméra
Detk
Nagyfüged
Visonta
Jászberény

 

Fő út 38.
Kossuth út  5.
Fő út 169.
Rákóczi út 75/1.
István király út  3.
Fő út 12.
Fő u.174.
Fő út 14.
Szent István tér 3.
Kossuth tér 6.
Kiséri út  25/a.
Hunyadi u. 11-13.
Kossuth u. 2.
Petőfi út 27.
II.Rákóczi  F. út 1.
Árpád u. 4/2.
Rákóczi u. 42.
Táncsics Mihály út 40.
Csapás u. 7.
Lehel vezér tér 16.

 

06-57/898-109
06-36/898-289
06-36/898-180
06-57/898-111
06-57/898-105
06-57/898-110
06-36/223-003
06-36/223-004
06-56/898-050
06-56/898-102
06-56/898-095
06-36/898-179
06-36/898-177
06-36/898-171
06-36/898-178
06-36/898-193
06-37/898-119
06-37/898-142
06-37/898-143
06-57/898-106


Ügyfélfogadási idő:

Kirendeltség

Nyitvatartási idő

 

Délelőtt

Délután

Jászárokszállás

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1200

1245 – 1600

Jászdózsa

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1630

Jászjákóhalma

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1630

Kisköre, Kossuth u 5

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

745  – 1200
745  – 1345

1230 – 1645

Tiszanána

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1630

Jászszentandrás

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1230

1300 – 1700

Jászapáti

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1230

1300 – 1700

Jászkisér

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1230

1300 – 1700

Pély

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1230

1230 – 1630

Tarnaszentmiklós

Keddtől – Péntekig

730  – 1230

-

Heves, Hunyadi u

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1230

1300 – 1700

Kőtelek

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

800  – 1200
800  – 1330

1200 – 1600

Nagykörű

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

800  – 1200
800  – 1330

1200 – 1600

Tiszasüly

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1600

Boconád

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1600

Detk

Hétfő, Szerda, Péntek
Kedd, Csütörtök

800  – 1200

 

1200 – 1600

Jászberény

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1600

Nagyfüged

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1600

Tarnaméra

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1600

Tarnaörs

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1600

Visonta

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

700  – 1200
700  – 1330

1230 – 1530

Zaránk

Hétfőtől – Csütörtökig
Pénteken

730  – 1200
730  – 1330

1230 – 1600

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk
Az ügyintézés folyamatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint részletezzük, illetve a részletes szabályokat az alábbi linkre kattintva is eléri:
http://csodvedelem.gov.hu

Az adósságrendezés kezdeményezésének kötelező tartalmi elemei, a kérelemhez csatolandó iratok, nyilatkozatok tájékoztatója innen tölthető le.
A csődvédelemi eljáráshoz szükséges nyomtatványok és kitöltési útmutató:

A Takarékszövetkezet a hiánytalanul kitöltött dokumentációs csomag igazolt átvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozik, amennyiben főhitelezőnek tekinti magát.

Az adósságrendezés kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat 2015.09.01 és 2016.01.01. között nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja a Takarékszövetkezet az ügyfelek részére kirendeltségein, azt követően pedig kizárólag elektronikusan lesznek letölthetőek a Takarékszövetkezet honlapján a 16/2015. IM rendelet 4. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.


Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Takarékszövetkezet főhitelezői minőségében a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás létrejöttével összefüggő koordinációs és adminisztrációs - feladatai ellátásáért az adóstól és az adóstársaktól összesen 30 000 forint postai és távközlési költségátalányra jogosult. A költségátalány határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén az adósságrendezési eljárás sikertelen, az ügy iratait a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (továbbiakban: CsSz) továbbítja a Bank.
 
A jogszabály alapján a csődvédelmi bejelentésben érintettek körére vonatkozó határidők
a) az Elszámolási tv. 13. § (1) bekezdése alapján a 2015. április 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében 2015. október 31. napja - amennyiben a hitelszerződés, pénzügyi lízingszerződés később kerül felmondásra, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,

b) az Elszámolási tv. 13. § (2) bekezdésében említett ügyleteknél a 2015. szeptember 30. napi elszámolási határidővel érintett fogyasztók esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 nap, - amennyiben később kerül felmondásra a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés, akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap -,

c) a 2015. évi CV. törvény 104. § (2) bekezdés szerinti esetekben említett személyek esetében a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 nap,

d) amennyiben az Elszámolási tv. vagy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény alapján a pénzügyi intézmény vagy a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Felügyelet polgári peres eljárást indított, az eljárásban hozott bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 nap.
 
A hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók
Az adósságrendezési eljárás befogadásáról a CsSz írásban értesíti adóst, a főhitelezőt, az ismert hitelezőket és - ha a rendelkezésére álló adatok szerint az adós ellen végrehajtási eljárás van elrendelve - a végrehajtást foganatosító hatóságot, illetve bírósági végrehajtót. Ezen tájékoztatás hiányban a hitelező a CsSz honlapján tájékozódhat a megindult adósságrendezési eljárásokkal kapcsolatban. Hitelezői igényét a jogszabályban megjelölt határidő betartása mellett köteles megtenni.
Panaszkezelés
Panasza esetén ide kattintva tud útmutatást kapnia panaszkezelési eljárásról.


A főhitelező az adós kötelezettségszegése vagy az eljárás folytatásának akadálya esetén haladéktalanul értesíti a CsSz illetékes területi szervét.
Amennyiben a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet  nem minősül főhitelezőnek, úgy a 2015. évi CV. törvény előírásainak megfelelően érvényesíti hitelezői igényét az adósságrendezési eljárás keretében.
 
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti az együttműködés és kapcsolattartás rendjéről szóló szabályzat itt érhető el.A bíróságon kívüli adósságrendezés általános tájékoztatója innen töltehető le.
Minden jog fentartva Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 2009-2014.